Case bij non-profit organisatie
Case over het werven van nieuwe klanten
Case over ontwikkelen marketingplan.
case ontwikkelen business model en verdienmodel