Het werven van klanten in de B2B markt

Deze snel groeiende organisatie met een beperkte marketing capaciteit werd geconfronteerd met de situatie dat er te weinig zakelijke relaties en klanten geworven zijn. Dat gaf een scheef beeld van het succes met alle consequenties van dien.
Door deze groei is er ook gekeken naar de business strategie en de branding. In combinatie met de drie vraagstukken wordt de directie begeleid en de mensen van de marketing afdeling in het ontwikkelen van een wervingsstrategie.

Ontwikkelen van een klantgerichtheidsstrategie

Bij deze non-profit organisatie staat de klant centraal. Bij aanvang van het project was dat eerder een wens dan een mogelijkheid om invulling aan te geven.
Complexiteit in deze organisatie is het grote aantal stakeholders dan wel met de klanten contact heeft maar als externe door de organisatie wordt gevraagd om diensten te verrichten.
Het beeld bij de klant was niet eenduidig. Bij binnenkomst een warm onthaal en daarna was het afwachten voor de klant wat er ging gebeuren bij wie. Veel onzekerheid leidde tot een stijgende mate van ontevredenheid.

Ons plan van aanpak

Bij deze vraag is ondersteuning geleverd in het goed in kaart brengen van het gehele proces dat een klant doorloopt. Er is daarvoor vanuit de klant een analyse gemaakt en vanuit het interne proces binnen de organisatie. Deze analyse gaf al verrassende inzichten.
Vervolgens zijn we het gehele proces van de klant gaan bespreken met alle stakeholders. Met het inzicht in het proces was het goed te duiden waar de tevredenheid positieve impulsen kreeg en wanneer negatieve impulsen.
Op basis van de klankinzichten zijn persona's gemaakt op basis van mediaconsumptie gedrag.
Vervolgens is het gehele proces in kaart gebracht. Mede door het betrekken van alle stakeholders is de nieuwe aanpak omarmd. De tevredenheid van de klanten is nog steeds stijgende.
01
Improve sales & operations & production planning
02
Determine the right inventory level
03
Optimize the supply chain for perfect order planning
04
Improve sales & operations & production planning