Is Growth Hacking nieuw?

Is Growth Hacking nieuw?

Er zijn veel veranderingen die het gevolg zijn van de digitalisering van de maatschappij. Die digitalisering leidt tot andere mogelijkheden, toepassingen en inzichten. Die veranderingen zien we ook in de marketing terug komen. Zijn het dan echt veranderingen?

De essentie van growth hacking

De essentie van growth hacking is het op structurele wijze voortdurend uitvoeren van marketingexperimenten om zo tot een optimaal resultaat te komen van de inzet van marketing. 

Paar opmerkingen in relatie tot deze omschrijving:

  • Marketing is dus vaak eigenlijk de marketingcommunicatie, cross media strategie of een campagne.
  • Experimenten doen we, zelfs al voordat het woord marketing bestond; je zou het testen en A/B testen kunnen noemen.
  • Structureel en voortdurend: dat deden we in het offline marketing tijdperk ook al.
  • Zoeken naar de meest effectieve methode is ook eigenlijk niet nieuw.

Is growth hacking dan nieuwe wijn in oude zakken? Een term voor iets dat we eigenlijk al deden? Klopt.

De ontwikkeling van testen, via experimenteren naar growth hacking

Zonder de definitie van growth hacking heilig te verklaren zie ik wel in dat de digitalisering van de marketing ertoe leidt dat we mogelijk het proces van testen en experimenteren moeten aanpassen.

Het testen en experimenteren is dus niet nieuw. Dan is growth hacking dat ook niet. Het is echter zo dat veranderingen, als gevolg van de digitalisering, zo snel en zo gefragmenteerd de marketingwereld in komen, is het noodzakelijk om sneller de experimenten elkaar op te laten volgen. Er zijn meer mogelijkheden, meer variaties en dus ook meer varianten om te experimenteren. De resultaten zijn ook sneller te herleiden en monitoren, aanpassen van een strategie gaat dus ook gemakkelijker. Dat maakt dat een growth hacker wel iemand is die verstand van zaken moet hebben. 

Het speelveld van een growth hacker

Het speelveld van een growth hacker is in het volgende model weer gegeven.

In het speelveld van een growth hacker zien we:

  • Dat er inzicht moet zijn in de marketingstrategie of de cross media strategie, creatief om kunnen gaan met de verschillende touchpoints, media, boodschap (content), persona en fase in besluitvorming zijn een vereiste.
  • De experimenten vragen om data en leveren data.
  • In een voortdurend, structureel, proces vindt uitwisseling plaats van meerdere data op verschillende momenten, dat maakt dat je zicht moet hebben om de mogelijkheden om die data te vergaren, te vertalen, te interpreteren en te vertalen naar de marketingstrategie om deze te optimaliseren.
  • Dat betekent dat je ook inzicht moet hebben in CRO en de daarmee samenhangende inzichten zoals neuromarketing en conversieoptimalisatie. 

Het speelveld van de growth hacker is dus complex. 

Is het echt anders?

Gezien de snelheid en de mogelijkheden tot direct aanpassen is het uitvoeren van experimenten zeker anders geworden. De theorie achter het testen en experimenteren blijft hetzelfde. Wat essentieel is, je moet het leuk vinden om voortdurende alert te zijn en te kijken hoe je strategie beter kan worden. Dat moet in je DNA zitten.