Jouw marketing als coach ook op orde?

Jouw marketing als coach ook op orde?

Het blijft complex wanneer je als zelfstandige coach ook nog verantwoordelijk bent voor het werven van klanten en alles wat daarbij komt kijken.

Sommige zullen het “geluk” hebben dat het allemaal vanzelf op hun pad verschijnt. De ene klus is nog niet helemaal af of de volgende komt er alweer aan. De vraag is natuurlijk voor deze groep mensen, hoelang nog.

De anderen moeten zorgen dat ze bij potentiële opdrachtgevers op het netvlies komen. “Als ik dan maar zorg dat ik word aanbevolen, dan is de kans van slagen groot”, hoor ik menigeen zeggen. Dat op het netvlies komen is nu juist de crus van het verhaal.

Iedereen doet aan marketing

Er bestaan veel definities die het begrip marketing duiden. Ik hanteer meestal “marketing is weten wat de klant wil en hem dat geven”. Dat betekent dat je moet weten wie de potentiële klant is, wat deze potentiële klant wil, hoe je hem/haar dat gaat geven en, dat is misschien wel de voornaamste, hoe je deze potentiële klant bereikt.

Ik weet zeker dat elke coach wel over zijn product nadenkt, een prijs heeft bepaald voor de diensten, een manier heeft bedacht om die coach-producten te leveren maar of er is nagedacht over een marketingstrategie, vaak ook wel marketingcommunicatie genoemd, dat is nog maar de vraag.

Marketing is een beangstigend woord

Het opzetten van een “structuur” om klanten te behouden en nieuwe klanten te werven. Het is voor elk zichzelf respecterende ondernemer, en de kans dat je dat bent is groot, een must dat er nagedacht wordt over deze aspecten. Gezamenlijk noemen we dat marketing of ook wel een cross mediastrategie. Elementen waar we een invulling aan moeten geven zijn onder andere:

 • zetten we sociale media in?
 • moeten we naar een netwerkborrel?
 • wat doe je dan op deze media of borrels?
 • moet ik online aanwezig zijn?
 • heb ik een eigen website nodig?
 • moet ik reviews laten schrijven?
 • werken we met ambassadeurs?

Zo kan ik nog wel even door gaan.

De oplossing voor jou

De oplossing voor jou, zonder dat het je te veel tijd kost, is gemakkelijk samen te vatten onder de volgende punten. Van elk van deze punten geef je een omschrijving voor jezelf en kies je wat je wel gaat doen en vooral wat je niet gaat doen:

 • welke klanten heb je en welke klanten wil?
 • hoe zijn die klanten en potentiële klanten het best te bereiken?
 • op welke manier zijn je huidige klanten klant geworden?
 • welke media heb je tot nu toe ingezet en welke media heeft iets opgeleverd?
 • welke media gebruikt je klant en potentiële klant?

Deze lijst is niet uitputtend maar geeft je wel handvatten.

Je klant op LinkedIn aanwezig, dan is dat een belangrijk kanaal. Laat je inhoud zien en laat zien dat je er bent. Als je dan één keer per twee á drie weken een inhoudelijke post plaatst, een keer een onlineadvertentie plaatst en actief mee doet met andere berichten, zie je dat je bereik groeit en het succes een grotere en structurelere kans van slagen heeft.

Het is een voorbeeld, essentie is dat je voor jezelf een “structuur” moet aanbrengen op basis van de inzichten die je hebt. Leg jezelf dan een target op dat je moet leveren. Dat moet niet te veel zijn maar je moet het wel consequent vol houden (dus liever jezelf wat minder druk opleggen dan te veel).

Conclusie

 • Zoek naar structuur in je marketingactiviteiten.
 • Leg de lat niet te ver weg, iets niet halen is minder motiverend dan iets wel halen.
 • Maak een keer een marketingplan, het kan in een dag en het kan op 1 A4.